POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce: Jana Matušíková, Heřmánkovice 272, 549 84, IČO: 01230590

Vaše soukromí je pro mě důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chci informovat o tom, jakým způsobem shromažďuji, využívám, sdílím nebo ukládám vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR").

Zpracování osobních údajů v případě použití chatovací aplikace Livechatoo

Na svých webech www.dedracz.cz a www.dedra-spoluprace.cz používám chatovací okno pro komunikaci.
Seznam zpracovávaných osobních údajů: email, jméno

Jméno a email vyplněné v chatovací aplikaci Livechatoo budou použity výhradně k odpovědím na otázky ze strany uživatele. V režimu offline odpovídám na email na vaše dotazy týkající se produktů, slev nebo registrace u firmy Dedra.

Osobní údaje jsou v aplikaci Livechatoo ukládány po dobu 6ti měsíců. Potom jsou smazány.

Některé z poskytovaných informací o uživateli, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a pod., mohou být automaticky získány, pokud uživatel navštíví mé webové stránky.

Osobní údaje zpracovává také společnost: nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika - provozovatel Livechatoo.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: Matusikova@seznam.cz Do předmětu e-mailu napište: Odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu.

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

  • Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
  • Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

  • Krátkodobé (session cookie) - vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) - po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické - první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
  • AdWords - třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich dopadu.
  • Sklik - třetí strany, dlouhodobé. Pro retargeting a vyhodnocení dopadu našich marketingových kampaní ve vyhledávači Seznam.
  • Facebook - třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní na sociální síti Facebook a vyhodnocení jejich dopadu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči - zpravidla bývá umístěno v "Historii" navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org