MLM - PROVIZNÍ SYSTÉM DEDRY


CO JE MLM ?

Multi-level-marketing (zkráceně MLM) je forma síťového prodeje. Firma, která se rozhodne takto distribuovat své výrobky, výrazně ušetří na reklamě a na dalších nákladech, neboť umožní svým koordinátorům propagovat výrobky, přivádět firmě zákazníky a další spolupracovníky. Proto si může dovolit odměňovat koordinátory provizemi za zprostředkování obchodu.

Do MLM zájemci v žádném případě nevkládají své finance. Jedinou investicí je vlastní píle a snaha o dosažení co nejlepších výsledků.

Máte zájem o spolupráci s Dedrou? Staňte se koordinátorem a budujte svou vlastní síť spotřebitelů (práce na PC). Platí pro celou Českou republiku, Slovensko a Polsko.

Více informací o přivýdělku zde: SPOLUPRÁCE

PROVIZE

Provize až 8% a až do 10. linie.

  • provize se počítají z nákupu zboží každého aktivního zákazníka Dedry po odečtení slev a DPH
  • aktivní zákazník je ten, kdo v daném měsíci uskuteční alespoň jednu objednávku
  • provize se nepočítají z výrobků označených NETTO CENA (např. pomůcky prodejce)
  • nárok na provize získáte splněním podmínky, že jste v daném měsíci (za který se vám provize vypočítají) sami uskutečnili alespoň jednu objednávku v jakékoliv hodnotě. Pokud jste v daném měsíci nesplnili tuto podmínku, pak vám nárok na provize za daný měsíc automaticky zaniká.
  • postačí tedy jedna objednávka a přitom celou tuto objednávku můžete "zaplatit" formou čerpání provizí za předchozí období nebo měsíc.
  • zákazníci se ŽIVNOSTENSKÝM LISTEM, kterým Dedra vyplácí provize převodem na bankovní účet, plní ještě další podmínky pro vyplácení provizí.